Tervetuloa mukaan!

 

Jo vuonna 1959 päätettiin perustaa yhdistys, jonka nimeksi tuli Turun Insinöörit ry:n Sähkökerho. Perustava kokous oli 3. päivänä maaliskuuta. Tuota samaa yhdistystä kutsutaan nykyään nimellä Turun Alueen Sähköinsinöörit TASI ry.

Jäseniämme ovat kaikki Turun ja sen lähikuntien järjestäytyneet sähköinsinöörit, tai ainakin kaikki ne, jotka eivät kuulu johonkin muuhun Lounais-Suomen Insinöörit LOUSIry:n jäsenyhdistykseen:

Myös TASI kuuluu siis yhdistysjäsenenä Lounais-Suomen Insinöörit LOUSI ry:hyn, joka puolestaan kuuluu valtakunnalliseen Insinööriliitto IL ry:hyn.

Ensinäkemältä tällaisen monitasoinen rakenteen hahmottaminen saattaa tuntua hankalalta, mutta käytännössä toiminta on tehokasta. Ylimmällä tasolla IL huolehtii insinöörien kansallisen ja kansainvälisen tason edunvalvonnasta, osallistumalla mm. työehtosopimusten solmimiseen YTN:n kautta.

Alueellinen kattojärjestö LOUSI puolestaan koordinoi yhteisiä asioitamme, järjestäen isompia tapahtumia ja julkaisten esim. postilaatikoihimme ilmestyvää “Uusi Lousi”-lehteä.

TASI:n toimintaan puolestaan kuuluu alakohtaisen ammatillisen osaamisen edistäminen ja paikallisesta järjestötoiminnasta vastaaminen. Käytännön tasolla suurin osa toimintaamme on erilaisten tapahtumien järjestämistä jäsenistöllemme.

Tervetuloa TASIn verkkosivuille!